Utvendig vann og avløp

Dersom du skal bygge en ny enebolig eller utvide en eksisterende bolig, kan det bli nødvendig å installere en pumpestasjon, stikkledninger til kommunens vann- og avløpssystem eller installasjoner for overvannshåndtering. Vi har lang erfaring med å utføre slike oppdrag og god kjennskap til kommunens retningslinjer og søknadsprosesser.

Trygg og effektiv håndtering av pumpestasjoner

Mange eneboliger som ligger lavt i terrenget er tilkoblet ulike pumpekummer. Dette er nødvendig dersom det kommunale avløpet ligger høyere i terrenget enn boligens avløp. Installasjon av pumpekummer kan være en omfattende prosess og det vil lønne seg å velge kompetent fagfolk til slikt arbeid. Vi i Rørverket har lang erfaring med grøftearbeid og god kjennskap til søknadsprosessen i kommunen. Velger du oss som din leverandør, kan du derfor være sikker på at arbeidet med utvendig vann og avløp eller overvannshåndtering utføres på en trygg og effektiv måte. Vi samarbeider med Pumpe-service AS som leverer pumpekummene vi bruker. Når kummen er levert, utfører vi alt av installasjoner og rørtilkoblinger.

Overvannshåndtering og drensbasseng

Oslo er en tett bebygget by og mange eneboliger har behov for overvannshåndtering og drensbasseng for å lede regnvannet vekk fra bygninger og føre det tilbake til jorden. Vi sørger for at vannet ikke skaper fuktskader eller lekkasjer, ved at vannet lagres under bakken før det ledes ut i kommunens avløpssystem eller filtreres ned i grunnen.

Kontakt oss gjerne

Rørverket holder til sentralt i Oslo og vi påtar oss arbeider i Oslo og omegn. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om utvendig vann og avløp, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan og besvare dine spørsmål. Vi har aldri lang responstid og stiller opp dersom uhellet skulle være ute.

Du finner vår kontaktinformasjon her.